SP2Malbork

HARMONOGRAMY, ZARZĄDZENIA, PROCEDURY, WNIOSKI
w czasie pandemii

Harmonogram zajęć
Konsultacje dla uczniów 01-25.06.2020
Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2
Konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne 01-05.06.2020
Konsultacje dla uczniów klas VIII i zajęcia rewalidacyjne 25-29.05.2020


Komunikaty
Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek
Zasady i terminy oddawania podręczników do biblioteki szkolnej
Komunikat stołówki szkolnej


Zarządzenia
Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pobytu uczniów z oddziałów I–VIII w stołówce szkolnej w czasie pandemii
Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pobytu dzieci z oddziałów I–III w świetlicy szkolnej, konsultacji dla uczniów, zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły oraz biblioteki szkolnej w czasie pandemii
Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym SP2
Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
Zarządzenie w sprawie nieorganizowania wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenia w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia zakażeniem koronawirusem
Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Wnioski, Zgody, Zgłoszenia
Zgoda na udział dziecka w konsultacjach z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku w czasie epidemii (.pdf), (.docx)
Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (.pdf), (.docx)
Zgłoszenie kandydata do świetlicy szkolnej w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku (.pdf), (.docx)


Procedury dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pandemii
Pobyt dzieci z oddziału przedszkolnego w szkole w czasie pandemii
Pobyt dzieci z oddziałów 1-3 w świetlicy szkolnej w czasie pandemii
Konsultacje dla uczniów oraz zajęć rewalidacyjnych czasie pandemii
Praca biblioteki szkolnej w czasie pandemii
Regulamin stołówki szkolnej w czasie pandemii