Powrót

Hymn szkoły
Jesienią 1774 roku w tomie 10 "Zabaw przyjemnych i pożytecznych" ukazała się anonimowo miniatura liryczna Ignacego Krasickiego, wiersz - apel Hymn do miłości ojczyzny. Przyjęła się natychmiast. Na wniosek generała ziem podolskich księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, założyciela i komendanta Szkoły Rycerskiej w Warszawie, wprowadzono strofę o miłości ojczyzny do systemu wychowawczego tej placówki. Jej tekst widniał na każdych drzwiach sypialni kadeckiej w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie (dziś rektorat Uniwersytetu Warszawskiego).Stała się hymnem Szkoły Rycerskiej.
Pieśń Święta miłości... włączono do libretta komedioopery Ludwika Dmuszewskiego "Pospolite ruszenie, czyli Bitwa z Kozakami", którą wystawiano w Warszawie i Poznaniu w 1807 roku oraz we Lwowie w 1809 roku. Muzykę do spektaklu skomponował Józef Elsner. Jednakże w tym samym roku nowego opracowania muzycznego dokonał Wojciech Sowiński i właśnie ten zapis upowszechnił się i jest znany do dzisiaj.Jako pieśń patriotyczną śpiewano ją w historii naszego państwa wiele razy.
Hymn do miłości ojczyzny dziś jest hymnem naszej szkoły. Słowa hymnu towarzyszą uczniom na każdej uroczystości szkolnej.

Prezentacja dźwiękowa. Sam tego chciałeś!

Zapis nutowy hymnu