Pedagog   | Psycholog   | Logopeda  
Organizacja roku szkolnego 2018/2019


Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
Terminy zebrań

do 11 września 2018 r. 
21 - 22 listopada 2018 r.
12-13 grudnia 2018 r. 
6-7 lutego 2019
22 - 23 maja 2019 r.

Uwaga! Oprócz powyższych obowiązkowych zebrań mogą odbywać się zebrania z rodzicami wg potrzeb wychowawców i rodziców.


Pedagog szkolny-pokój 014
Poniedziałek 9.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa 10.00- 15.00
Czwartek 8.00 - 13.30
Piątek 9.00 - 14.30


Psycholog szkolny-pokój 09
Poniedziałek 08:45-12:45
Wtorek 08:45 - 12:45
13:30 - 15:45
Środa 07:45 - 11:45
Czwartek 10:35 - 14:35
Piątek 08:45 - 11:00


Logopeda szkolny - pokój 010
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:10-10:40 i 11:40-14:10 8:10-13:40 9:10-14:40 8:10-11:40 8:10-10:40


Organizacja roku szkolnego 2018/2019
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 -24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 -23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny klas 3,
dni wolne dla uczniów SP
10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin ósmoklasisty,
dla uczniów kl.1-7 i oddziałów gimnazjalnych dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15,16, 17 kwietnia 2019 r.
7. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
8. Wakacje 22 VI - 31 VIII 2019 r.
9. Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02 listopada 2018 r.
02 maja 2019 r.