SP2Malbork

KOMUNIKAT SPECJALNYSzanowni Państwo i Uczniowie

znaczek strajk (24 kB)

Zgodnie z zapisami ustawowymi organizacja związkowa poinformowała mnie o rozpoczęciu strajku w Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 8 kwietnia 2019r. W związku z powyższym, może wystąpić sytuacja braku możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówki. Ostateczna informacja o liczbie strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty będzie znana dopiero w dniu strajku. W tej nieprzewidzianej sytuacji na dzień dzisiejszy tylko dyrektor będzie mógł sprawować opiekę nad dziećmi w placówce w formie zajęć opiekuńczych (bez wyżywienia). Oznacza to, że będzie mógł zapewnić ją tylko dzieciom/uczniom, którym rodzice/prawni opiekunowie sami nie są w stanie jej zapewnić. Trzeba liczyć się także z koniecznością zawieszenia zajęć na czas oznaczony przez dyrektora placówki w sytuacji przystąpienia do strajku wszystkich pracowników.

Pozostaję do Państwa dyspozycji w razie pytań - dyr. szkoły Krystyna Prokopowicz


--------------------------------------------------------------------------