Aktywni z natury

[Rozmiar: 24768 bajtów]

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przygotowało projekt edukacyjny pod nazwą „Aktywni z natury”. W roku szkolnym 2008/2009 nasza placówka przystąpiła do tego programu, współpracując ze Starostwem Powiatowym w Malborku. W ramach projektu uczniowie będą mogli szerzej poznać, a następnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zaangażować się w działania dotyczące odpowiedzialnego i zdrowego stylu życia.
W dniu 8 października 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy uczniów, którzy będą realizować zadania tego programu w naszej szkole. Projekt wzmacnia współpracę przedstawicieli samorządu terytorialnego, szkół, liderów młodzieżowych oraz organizacji i grup zajmujących się ochroną środowiska i rozwojem.
Program „Aktywni z natury” jest realizowany we współpracy z 20 samorządami terytorialnymi na terenie Polski od 01 marca 2008 i będzie trwał do 28 lutego 2010 roku.
Projekt wspiera uczniów w skutecznym wykorzystaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, gospodarowania zasobami naturalnymi, świadomego i odpowiedzialnego stylu życia oraz inspiruje ich do podjęcia działań we własnych społecznościach; tworzy warunki, w których dorośli i młodzież stają się partnerami dzielącymi się swoją wiedzą i współpracującymi w zespołach projektowych. Koordynatorem projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku jest pani Jolanta Olszewska.

”Aktywni z natury”
ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. I. Krasickiego w Malborku