[Rozmiar: 27965 bajtów]

We wrześniu 2009 r. w odpowiedzi na zaproszenie wysłaliśmy zgłoszenie do "KLUBU Szkół UNICEF".
Klub szkół UNICEF zrzesza szkoły z całej Polski, które współpracują lub chcą współpracować z UNICEF. Celem Klubu jest uwrażliwienie młodych ludzi na sytuację, w jakiej znajdują się ich rówieśnicy z różnych części świata. UNICEF pragnie także zaangażować uczniów i pedagogów w działania humanitarne i edukacyjne przygotowywane przez naszą organizację.

Co zyskują szkoły z uczestnictwa w Klubie Szkół UNICEF:
- Jako pierwsze będą informowane o akcjach, projektach edukacyjnych i inicjatywach UNICEF skierowanych do uczniów i nauczycieli w danym roku szkolnym.
- Będą miały zagwarantowane zaproszenie do wszystkich międzynarodowych i krajowych konkursów UNICEF, skierowanych do placówek dydaktycznych.
- Po raz pierwszy w historii UNICEF Polska, każda szkoła będzie miała udostępnione unikalne materiały UNICEF z całego świata (teksty, filmy, prezentacje, zdjęcia), które umożliwią stworzenie niezwykłego kącika UNICEF (gazetki ściennej, wystawy, projekcji filmu). Materiały będą kwartalnie aktualizowane przez UNICEF i wysyłane do szkół
- Uzyskują prawa do używania logo "Klubu Szkół UNICEF"
- Lista zaangażowanych szkół zostanie zamieszczona na stronie internetowej UNICEF.

W bieżącym roku szkolnym weźmiemy udział w następującym projekcie UNICEF:
"Bądź bezpieczny z UNICEF"
Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy (dzięki ciekawym materiałom opracowanym przez UNICEF), w jaki sposób mogą ustrzec się przed wypadkami: oparzeniami, upadkami, podtopieniami, zatruciami czy wypadkami drogowymi.

Zobacz także

Koordynator: Magdalena Karch