Oferta dydaktyczno-wychowawcza na rok szkolny 2018/2019

Koła zainteresowań:

Klasy I - III:
Koło plastyczne
n-l: M. Karch
Koło taneczne
n-l: M. Waniewska
Zajęcia korekyjno-kompensacyjne
n-l: E. Łęczkowska
Gimnastyka korekcyjna
n-l: J. Bożek
 Szczegóły u wychowawców

Klasy IV - VIII i oddziały gimnazjalne:
Koło teatralne
n-l: E. Kazimierczyk
Koło języka niemieckiego 
n-l: I. Przybysz
Koło turystyczne
n-l: I. Przybysz
Wokalne "Fantazja"
n-l: I. Tulska
Koło plastyczne
n-l: M. Karch
Koło chemiczne
n-l: E. Smardzewska
Koło komputerowe
n-l: E. Smardzewska kl. 5
n-l: M. Długosz kl. 6
Koło BRD
n-l: I. Domagała
SKS
n-l: J. Bożek, P. Borzęcki, M. Woźniak, B. Stopow
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.4-5
n-l: M. Kloc
 Szczegóły u nauczycieli przedmiotów


Zajęcia logopedyczne:
Terminy zajęć ustalane indywidualnie, n-l: M. Kloc
Klasy I-VIII

Zajęcia terapeutyczne:
Terminy zajęć ustalane indywidualnie, n-l: K. Steinborn-Mocek, M. Madej
Klasy I-VII


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. I-III:
wg terminów podanych uczniom przez wychowawców klas
Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV - VIII:
Język polski
kl. 4-6 Wtorek 15.30-16.15
n-l: I. Jażdżewska
kl. 7-8 Poniedziałek 15.30-16.15
n-l: E. Kazimierczyk
Matematyka
kl. 4-6 Poniedziałek
8.00-8.45
8.55-9.45
Wtorek 8.00-8.45
n-l: B. Kownacka
kl. 7-8 Wtorek 8.00-8.45
n-l: A. Krotowski

Świetlica w godz.7.00 - 17.00

Świetlica socjoterapeutyczna