Scenariusz – Krystyna Czarnota, Elźbieta Kazimierczyk

Reżyseria – Krystyna Czarnota

Prowadzenie – Krystyna Czarnota, Agnieszka Podolska – Ulatowska

Słowa piosenki finałowej „Sześćdziesiąt lat minęło…” i „W pegeerze Czernin” – Krystyna Czarnota, Elżbieta Kazimierczyk

 

 

 

 

Sześćdziesiąt lat minęło...

Scenariusz uroczystości szkolnej 7 października 2005 r.

 

 

Spotykamy się dziś na urodzinach szkoły. Na tym oto dostojnym fotelu zasiada nasza Jubilatka. Ale szkoła to przecież nie tylko mury. To przede wszystkim ci, którzy tworzą szkolną społeczność: nauczyciele, uczniowie, rodzice, przyjaciele „dwójki”. Będziemy więc zachęcać miłych gości do wspomnień, bo przecież... 60 LAT MINĘŁO

  Rozpoczęcie części artystycznej piosenką „Sześćdziesiąt lat minęło…”( CD 1 )

Słowa zostały ułożone do melodii ”Czterdzieści lat minęło”

 

Sześćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień

To kawał czasu w szkole, ty to wiesz.

Sześćdziesiąt lat minęło, za nami jest

I ciągle coś się zmienia, rób co chcesz.

A my jesteśmy razem już tyle lat

I jest nam dobrze tu.

Bo dzień spędzony w dwójce przyjemny jest

Byleby tylko z siebie wiele dać

I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania,

Szkołę na wiele jeszcze stać.

 

Bo tak mówiąc szczerze w szkole jak w karierze

Jest zasada pracuj, twórz

Masz nowe pomysły i swój umysł bystry

Więc do pracy bierz się, mnóż

Sześćdziesiąt lat minęło, to piękny wiek

Sześćdziesiąt lat i nawet jeden dzień

Na drugie tyle teraz przygotuj się

A może i na trzecie, któż to wie.

Bo świat, tak ci podsuwa uroki swe,

Że pełną garścią brać.

Na karuzeli szkolnej okręcisz się,

Bylebyś tylko nie za wcześnie spadł

I chociaż czas upływa, przyjaciół przybywa

Szkołę na wiele jeszcze

Szkołę na wiele jeszcze

Szkołę na wiele jeszcze stać.

 

Przekrój strojów - epoki, śpiew, ruch, wyeksponować fotel.

 

Tak, 60 lat, to kawał czasu, chociaż dla niektórych minął on bardzo szybko, jak jeden dzień.

 

Chociaż szkoła jest już wiekowa, ale wciąż młoda duchem, bo przecież pracujemy w niej właśnie my.

 

Przypomnijmy więc wspaniałe, szkolne lata naszej Jubilatki.

Na ekranie ukazuje się budynek szkoły z roku1945,wejście zespołów ze śpiewem na ustach i z „cegłami” - słychać piosenkę„Budujemy nowy dom…”( CD 2 )ze słowami wrefrenie „w Malborku.”

Zespół Fantazja ubrany w białe bluzeczki i granatowe spódniczki.

Tęczowa kurtyna inscenizuje odbudowę szkoły. Wjeżdżają na scenę zabawkowe taczki, ceglany mur. Zespoły sznureczkiem podają cegły do budowy szkoły

 

Dobrze nam idzie, Franek podaj szybko cegłę. Mamy już 100% normy. Nie, to już 200%. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jutro zasłużony odpoczynek, idziemy w pochodzie pierwszomajowym jako przodownicy pracy- te rozmowy słychać na tle muzyki

 

1945 – 60 (CD 3)

Wyjście na scenę w pochodzie pierwszomajowym - w rękach tabliczki Przodownicy Pracy,

1 Maja, baloniki, chorągiewki, gołąbki pokoju na patykach. Moderatorzy opowiadają o czasach pomocy dla kraju.Na ekranie ukazuje się zdjęcie z pochodu SP2.

 

Były to czasy, kiedy wszyscy nieśli pomoc stolicy. W naszej szkole rozpoczyna działalność „Koło odbudowy Warszawy” 1948 oraz słynny chór pod dyrekcją Jana Grobelnego 1955

 

Prosimy do nas pierwszego gościa panią Krystynę Grabkę,( CD 4 )nauczyciela muzyki.

Pani przepracowała w szkole .... lat i z dużym temperamentem prowadziła zespół wokalny. Doskonale pamięta uroczystości szkolne i chętnie nam o nich opowie.

Zaproszenie na fotel panią Krystynę Grabkę i krótka rozmowa (ciepła) na temat Pierwszego Maja. Rozmawiając trzeba koniecznie wspomnieć, że ludzie żyli nie tylko pracą, ale powszechne były zabawy na świeżym powietrzu

w niedzielę.

Jednym z najważniejszych świąt w owym czasie było Święto Pracy obchodzone 1 Maja. Jak wyglądały przygotowania do takiego święta w mieście, szkole?

 

Wcześniej budowano trybuny dla władz partyjnych i zasłużonych ludzi pracy w centralnym punkcie pochodu tj. na ulicy Kościuszki. Wszystkie szkoły i nasza dwójka też przygotowywały się dużo wcześniej, by godnie zaprezentować się przed trybuną. Pochody były widowiskowe i chętnie oglądane przez mieszkańców Malborka.

 

Czy pamięta Pani jakąś wyjątkową prezentację SP2 podczas pochodu 1 Maja?

 

Tak, pamiętam. Na czele pochodu, na motorze jechał uczeń naszej szkoły w mundurze generała Karola Świerczewskiego, ówczesnego patrona naszej szkoły. Paradę nagrodzono brawami.

 

Czy ludzie w ogóle mieli ochotę i czas na przyjemności, skoro pracowali aż 6 dni w tygodniu.?

 

Wtedy nikt nie myślał, że soboty mogłyby być wolne. Całe rodziny chętnie bawiły się w niedzielę. Powszechne były w całej Polsce zabawy połączone z tańcami na świeżym powietrzu, a główną atrakcją były karuzele. Pamiętam taką piosenkę...

My też...Po pracy, w niedzielę całe rodziny bawiły się ….Zespoły śpiewająKaruzelę.( CD5)

 

1960 – 70

Dzień 21 marca 1964 r. był dla szkoły dniem uroczystym, bo w tym dniu nadano szkole imię generała Karola Świerczewskiego. Na tę uroczystość przybyło wielu gości, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z popiersiem generała.

 

W tamtych czasach szkoły miały swoich opiekunów. Różnie układała się z nimi współpraca, ale w SP2 zakłady opiekuńcze troszczyły się o dwójkę. Naszymi zakładami opiekuńczymi była Lokomotywownia, Makop, PBRoL

 

Wtedy wszystkim Polakom musiała być bliska przyjaźń polsko - radziecka, a obchody Rewolucji Październikowej zawsze wspaniale obchodzono w kraju i w szkołach. Pamiętamy przecież te uroczyste akademie.

Scenografię tworzą dzieci w strojach, jak na akademię z okazji rocznicy rewolucji październikowej.

Dzieci zTęczowej kurtynyśpiewają po rosyjsku„Zawsze niech będzie słońce”( CD 6 )

 

Słońce zawsze świeciło naszym radzieckim przyjaciołom i nie przeszkodziło w podboju kosmosu. Na ekranie najodważniejsza kobieta Kraju Rad – Walentyna Tiereszkowa,

a na scenie nasza „Walentyna twist”.

Na ekranie ukazuje się znamienna data 19 VI 1963 i portret Walentyny Tiereszkowej, wokół pełno dymu, wjeżdża statek kosmiczny, wystrój srebrny, a na scenę wkraczają zespoły do twista

Zespoły śpiewają „Walentynę twist”( CD 7 )

 

Przy takiej muzyce bawiono się wówczas na prywatkach. Dziś chętnie powracamy myślą do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

 Zapraszamy na fotel Panią Jadwigę Zasempę, która pracuje w szkole jako nauczyciel – bibliotekarz. Chętnie opowie nam o tamtych prywatkach i wspólnie powspominamy

czasy twista i mini.

Wejście Pani Jadwigi Zasempy przy piosence„Gdzie się podziały tamte prywatki”( CD 8 )

W latach siedemdziesiątych młodzi ludzie chętnie bawili się na prywatkach.

Proszę opowiedzieć, jak wyglądały owe „prywatki”, czy były podobne do dzisiejszych dyskotek?

Były to zabawy urządzane w prywatnych mieszkaniach, za każdym razem u kogoś innego. Ze względu na niewielki metraż ilość osób była ograniczona, więc bawiono się w gronie przyjaciół oraz bliskich znajomych. Atmosfera była więc wspaniała i niezapomniana.

Na prywatce, podobnie jak dziś, każda dziewczyna chciała wyglądać szałowo.

Co zakładały na siebie młode osoby, co było modne?

Królowała wówczas moda na „szpilki” i „mini”. Włosy musiały być starannie wymodelowane, natapirowane. Bardzo trendy były koki. W makijażu najważniejsze były oczy. Zakładano sztuczne rzęsy i wyglądało to szałowo.

Dziś słowa adapter, magnetofon szpulowy brzmią obco dla młodych ludzi, a przecież wtedy to było marzenie mieć taki sprzęt muzyczny.

.........................................

I żeby jeszcze trochę powspominać zapraszamy do wysłuchania „Balu Arlekina”( CD 9 )

 

1970 – 80

W szkole zawsze prężnie działało i działa do dziś harcerstwo. Z okazji 30 – lecia szkoły ufundowano sztandar szczepowi harcerskiemu. Sponsorami byli wówczas Dyrekcja szkoły

i Samorząd Robotniczy PBRoL Malbork.

W naszej szkole odbył się IV Zlot Harcerski.

 

Były to czasy, kiedy szkoły masowo brały udział w wykopkach ziemniaków.

Harcerze i uczniowie klas starszych z „dwójki” wyjeżdżają do pegeeru Czernin.

Słychać parafrazę piosenki"Jesteśmy na wczasach"( CD 10 )

Ref

W pegeerze Czernin trwają już wykopki,

Młodzież szkolna z „dwójki” chce pomagać wsi.

Słoneczko przygrzewa, ptaszek wkoło śpiewa,

Oni zamiast zbierać, opalają się

 

A brygadzista, a brygadzista, co to na chwilę tylko z boku przystał,

Popatrzył na nich bardzo srogim wzrokiem,

I do roboty wezwał ostrych słów potokiem.

Brygadzisty rozjuszony wzrok,

Śledził wciąż ich każdy gest i krok.

Już niedługo noc,

Tu roboty moc przed nami jeszcze,

Czort jedyny wie, kiedy skończy się ta praca wreszcie.

Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż pracować,

Brać ziemniaki i….tłumiąc burzę krwi, tak dedykować:

 

Dla sympatycznego pana brygadzisty z pegeeru Czernin,

Od sympatycznych niewątpliwie uczniów SP2 taka piosenka

 

Ref……..

 

 

Szkoła mogła poszczycić się pięknym obiektem sportu i rekreacji, boiskiem, wybudowanym dzięki pomocy Peberolu Malbork.

Zapraszamy do wspomnień miłego gościa, Panią Jadwigę Orlińską,( CD 11 )nauczyciela w-f

 

Dwójka to szkoła wyróżniająca się w sporcie. Uczniowie mają do dyspozycji wspaniałe boiska, korty tenisowe, nową bieżnię, salę gimnastyczną. Uczniowie masowo uprawiali

i uprawiają sport. Czy dawniej szkoła odnosiła sukcesy i w jakich zawodach, olimpiadach była najlepsza?

...........................

 

Żeby odnosić sukcesy sportowe i bić rekordy potrzebny jest również sprzęt i warunki do treningu. Jak wyglądały zajęcia w-f, kiedy rozpoczynała Pani pracę?

..........................

 

Boisko sportowe, na którym odbywają się również rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ma już 24 lata.

Uroczystego otwarcia boiska – lodowiska dokonano 5 czerwca 1971 r. Było to wielkie wydarzenie dla szkoły.

Pani zajęcia w- f prowadziła już na pięknym boisku...

..............................

 

Chcielibyśmy sprawić Pani przyjemność i zaprosić do wspólnego obejrzenia pokazu gimnastycznego.

Pokaz gimnastyczny z szarfami( CD 12 )

 

 

1980 - 1987

Wymowna cisza.

Na ekranie zdjęcie i fragment przemówienia Wojciecha Jaruzelskiegoo wprowadzeniu stanu wojennego

Słyszymy piosenkę Pietrzaka Żeby Polska”,kółko teatralne wnosi rekwizyty: papier toaletowy, butelki z octem

PiosenkaProńko „Psalm stojących w kolejce”- przedstawienie ludzi zmęczonych

i stojących w kolejce po papier toaletowy.

 

1987 – 2005

Te smutne czasy mamy już za sobą i przed nami lata o wiele przyjemniejsze 1987 – 2005.

Od roku 1987 do 1998 szkołą kierowała pani dyrektor Teresa Borkowska.

Zapraszamy miłego gościa bardzo serdecznie( CD 13 )

Zaproszenie na fotel panią dyrektor Teresę Borkowską - muzyka, uczeń przyprowadza gościa.

 

Pani Dyrektor, w SP2 rozpoczęła Pani pracę w 1987 roku. Szybko porzuciliśmy obowiązkowe apele z okazji święta LWP, czy Rewolucji Październikowej, a także akademie z okazji dnia 1 Maja. W szkole zrobiło się miło i przyjemnie.

Które imprezy pamięta Pani jako szczególnie udane, inne niż dotychczas, pionierskie, takie, na których bawiła się cała szkoła?

Spotkanie Laureatów

Dzień Samorządności

Pierwsze Rambity szkolne

Szkolny Czar Par

Akcja Sprzątanie Świata

Rajd Ekologiczny

Z matematyką na wesoło

Pierwsze szkolne wigilie

 

Za Pani kadencji zmieniona imię szkoły na Ignacego Krasickiego, Pamiętamy uroczyste obchody 50 – lecia szkoły.

Nadanie szkole imienia Ignacego Krasickiego 1992

Nowy sztandar szkoły

Nowy hymn szkoły („Święta miłości”)

Pamiątkowy medal z okazji 50 – lecia

Uroczyste obchody 50 – lecia SP2

Szkoła nawiązała również współpracę z nauczycielami z Nordhorn. Gościliśmy wówczas nauczycieli niemieckich w naszej szkole, a później odwiedzaliśmy ich w Nordhorn

..................................................

 Chcielibyśmy zadedykować pani dyrektor piosenkę "Baw się razem z nami"

Uczeń wręcza kwiatka - różę i odprowadza gościa na miejsce, a zespoły śpiewają piosenkę„Baw się razem

 z nami”( CD 14)

 


A teraz prosimy do nas gospodarza tej szkoły – panią dyrektor Krystynę Prokopowicz,

która opowie nam o dzisiejszej szkole.

Zaproszenie na fotel panią Dyrektor Krystynę Prokopowicz-( CD 15 )

 

Na stanowisku dyrektora „dwójki” jest Pani już 7 lat. Przedtem była Pani wicedyrektorem. Niewątpliwie jest to długoletnia praktyka na stanowisku kierowniczym.

Jakie działania zasługują na wyróżnienie?

 

Ukończenie remontu sali gimnastycznej, który trwał 1,5 roku

Miasteczko Ruchu Drogowego – prezentacja umiejętności z toru sprawnościowego( CD 16 )

Korty tenisowe

Budowa bieżni

Co tak naprawdę daje satysfakcję w kierowaniu szkołą, niewątpliwie trudnym?

................................

Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauce, sporcie. W kalendarzu imprez szkolnych na stałe zagościły

Rambity z udziałem rodziców

Zawody gimnastyczne –pokaz gimnastyczny dzieci( CD 17 )

Pożegnanie klas szóstych

Policyjny Program POPO

Spotkania laureatów

Powiatowy Przegląd Teatralny od 2002 pod hasłem bezpieczeństwa i współpracy z policją( CD 18 )

Festyny we współpracy z policją

 

Chcielibyśmy zadedykować pani piosenkę „Kolorowe jarmarki”( CD 19), która kojarzy się nam wszystkim z festynami, bo na naszych festynach jest bardzo kolorowo.

Zespoły śpiewają piosenkę, dyrektor zaprasza wszystkich gości do obejrzenia filmu - „Szkoła w pigułce”.

Na koniec dyrekcja dziękuje gościom i zaprasza na poczęstunek.

Zespoły śpiewają piosenkę finałową( CD 20 ).

 

Krystyna Czarnota