[Rozmiar: 7686 bajtów]
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I
Opracowała Grażyna Sawczuk (11.12.2002r.)
           
I. Ośrodek tematyczny: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

II. Tematy dzienne:

1. Zasypia ziemia, zasypiają zwierzęta.
2-3. Sklepy, w których robimy zakupy.
4. Życzenia świąteczne.
5. Ubieramy choinkę klasową.
6. Wigilia blisko.
7. Prezenty gwiazdkowe.

Ośrodek tematyczny zaplanowany został na siedem dni.

III. Cele - zakładane efekty:
Uczniowie :
- wypowiadają się na temat zmian zachodzących w przyrodzie,
- układają z puzzli kartkę z kalendarza,
- wypowiadają się na temat wiersza, określają jego nastrój,
- układają i czytają zdania z rozsypanki wyrazowej,
- rozpoznają i nazywają zwierzęta zasypiające na zimę i przystosowane do warunków zimowych,
- wyjaśniają jak zwierzęta przystosowują się do zimy,
- znają różne sposoby mierzenia, posługują się linijką, znają pojęcie centymetra,
- ilustrują ruchem treść piosenki,
- wykonują w parach mapę pamięci na temat "Co robią zwierzęta zimą?"
- zgodnie pracują w grupie.

IV. Metody pracy:
- oparte na słowie ( rozmowa, praca z tekstem),
- problemowa,
- ćwiczeń praktycznych,
- obserwacji.

V. Formy pracy:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- grupowa jednolita.

VI. źrodki dydaktyczne:
- techniczne (magnetofon z kasetami),
- konwencjonalne: puzzle, rozsypanka wyrazowa, plansze zwierząt, podpisy z nazwami 
  zwierząt, karty pracy dla grup, makiety zwierząt dla każdego zespołu, różne 
  rodzaje termometrów, karty pracy dla uczniów z dysfunkcjami, oś liczbowa do samooceny uczniów.

VII. Bibliografia:

Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego w kl. I (Z Ekoludkiem w szkole) 
H.Kitlińska-Pięta, Z.Orzechowska, E. Waszkiewicz.
Matematyka kl. I - H.Kitlińska-Pięta, I.Tolak.
Scenariusz zajęć całodniowych- H.Kitlińska Pięta, Z.Orzechowska,
Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. I-III "Z Ekoludkiem w szkole"
DKW- 4014-166/99.
Encyklopedia multimedialna PWN.
Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt- W. i D.Eisenreich.
ABC przyrody - Wydawnictwo Readers Digest.

VIII. Zapis w dzienniku:

Zbliża się pierwszy dzień kalendarzowej zimy - dłuższe wypowiedzi na podstawie 
obserwacji o przygotowaniach do zimy ludzi i zwierząt. Ustne opisywanie uroków 
zimowego krajobrazu na podstawie słuchanego wiersza pt. "Kołysanka zimowa". 
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, zwierzęta żyjące w lesie i w zagrodzie. 
Układanie i pisanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Wykonanie map pamięci 
"Co robią zwierzęta zimą" - praca w grupach. Ilustracja ruchowa treści 
piosenki o zimie. Mierzenie- centymetr.

Przebieg zajęć:

Cele operacyjne Sytuacje edukacyjne Czynności uczniów Formy aktywności Rodzaj aktywności
1.Uczniowie wypowiadają się na podst. obserwacji na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa wprowadzająca w kręgu, inspirowana pytaniami nauczyciela:-Opiszcie krajobraz zimowy.-Jak wyglądają drzewa i krzewy?-Jak zachowują się zwierzęta?,-Jak przygotowują się do zimy ludzie?-Wymieńcie cechy pogody w zimie. Siedzą w kręgu i wypowiadają się swobodnie na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą, w oparciu o przeprowadzoną obserwację. Werbalna, intelektualna, emocjonalna. Przyrodniczo-polonistyczna.
2.Uczniowie poznają różne rodzaje termometrów. Pokaz termometrów- objaśnienia nauczyciela. Oglądają termometry. Sensoryczna, intelektualna, emocjonalna. Przyrodnicza.
3.Uczniowie tworzą kartkę z kalendarza. Puzzle dla każdego ucznia. Układają z puzzli kartki z kalendarza, odczytują i wklejają ją do zeszytu. Intelektualna, emocjonalna,sensoryczna. Przyrodnicza
4.Uczniowie ilustrują ruchem treść piosenki. Zaproszenie do interpretacji ruchowej tekstu piosenki. Tańczą przy muzyce.Ruchem odtwarzają treść piosenki. Emocjonalna, motoryczna. Muzyczna.
5.Uczniowie podają swoje pomysły, skojarzenia na temat: Skąd się bierze śnieg? Burza mózgów.Ilustracja przedstawiająca płatki śniegu. Podają swoje przypuszczenia, pomysły, skojarzenia.Słuchają wyjaśnień nauczyciela na temat :Skąd się bierze śnieg. Oglądają obrazy przedstawiające płatki śniegu. Emocjonalna, intelektualna, werbalna. Przyrodnicza.
6.Uczniowie potrafią wspólnie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej,czytają tekst ze zrozumieniem. Wiedzą, że zdanie zaczyna się wielką literą i kończy kropką. Rozsypanka wyrazowa na tablicy. Odczytują wyrazy na tablicy, układają i odczytują zdania. Opowiadają treść ułożonego tekstu, podkreślają cechy charakterystyczne zdania. Liczą wyrazy w zdaniu. Zbiorowo odczytują zdania. Przepisują zdania do zeszytu. Intelektualna, werbalna, emocjonalna. Przyrodniczo -polonistyczna.
7.Uczniowie bawią się przy piosence "Biały walczyk". Muzyka z kasety. źpiewają i tańczą przy muzyce. Emocjonalna, motoryczna. Muzyczna.
8.Dzieci słuchają wiersza "Kołysanka zimowa" odczytanego przez nauczyciela,-potrafią wyjaśnić poetyckie wyrażenia,-potrafią określić nastrój wiersza. Tekst wiersza "Kołysanka zimowa".Pytania pomocnicze:-Jaki jest nastrój wiersza?-Dlaczego ziemia zasypia, staje w biegu?-Co jeszcze zasypia?-Co robi ziemia?-Co przedstawia ilustracja? Słuchają recytacji wiersza. Następnie opisują własnymi słowami jak wygląda ziemia zamieniając w ten sposób wyrażenia poetyckie na język potoczny. Określają nastrój wiersza. Opowiadają co przedstawia ilustracja. Dowiadują się co to jest wyrażenie poetyckie. Intelektualna, werbalna, emocjonalna. Polonistyczna.
9.Uczniowie potrafią rozpoznać i nazwać zwierzęta leśne i domowe. Sylwetki zwierząt na tablicy oraz wyrazy z nazwami tych zwierząt. Przyporządkowują nazwy zwierząt do odpowiedniej ilustracji. Emocjonalna, intelektualna. Przyrodniczo-polonistyczna.
10.Uczniowie dokonują podziału zwierząt na leśne i domowe. Napisy na tablicy: LAS, WIEJSKA ZAGRODA. Przypinają zwierzęta leśne pod napisem LAS, a zwierzęta hodowane przez człowieka pod napisem WIEJSKA ZAGRODA. Intelektualna, emocjonalna. Przyrodnicza.
11.Uczniowie potrafią dokonać podziału zwierząt na te, które zasypiają na zimę i te, które tego nie robią. Napisy na tablicy: BĘDĘ SPAÓ, A JA NIE ZASNĘ. Dzielą zwierzęta leśne na te, które zasypiają i te które nie zasypiają. Wypowiadają się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimowych warunków. Intelektualna,werbalna. Polonistyczno-przyrodnicza.
12.Uczniowie tworzą mapę pamięciową "Co robią zwierzęta zimą?" Plakaty z fragmentami lasu i paśnika, sylwetki zwierząt.Instrukcja z poleceniami do wykonania zadania odczytana przez nauczyciela. W parach kolorują sylwetki zwierząt, wycinają je i naklejają w odpowiednim miejscu na plakacie. Dorysowują pozostałą scenerię lasu. Po wykonaniu zadania prezentują swoje plakaty. Intelektualna, emocjonalna, sensoryczna. Techniczno-plastyczna.
13.Uczeń dokonuje pomiaru klasy, ławki różnymi sposobami,-mierzy za pomocą linijki z podziałką centymetrową,-mierzy drogę zwierząt do domu, porównuje odległości. Miara krawiecka, linijka.Karta pracy nr 5. Mierzą krokami, stopami długość i szerokość klasy. Szerokość ławki mierzą dłońmi. Poznają podziałkę centymetrową. Wykonują zadanie 2 z karty pracy. Intelektualna,werbalna,emocjonalna,motoryczna. Matematyczna.
14.Uczeń potrafi ocenić własną pracę na zajęciach.Uzasadnić swoją ocenę. Oś liczbowa w skali 6 stopniowej. Poprzez zaznaczenie punktu na osi liczbowej oceniają własną pracę na zajęciach, uzasadniają swoją decyzję. Emocjonalna. Matematyczno-społeczna.


Strona główna | Trochę historii | Pracownicy | Dokumenty szkoły | Baza lokalowa | Oferta | Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski | Nasze sukcesy | Informacje | Komunikaty | Podręczniki | Publikacje