SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Co to jest szkoła promująca zdrowie?

 

Nie ma definicji Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ). W Polsce przyjęło się, że: szkoła promująca zdrowie jest to siedlisko*, w którym pracownicy i uczniowie:

-        podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie,

-        uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko,

-        zachęcają ludzi w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań

 

*siedlisko – to miejsce gdzie, ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych doświadczeń

 

Wynika z tego, że szkołę promującą zdrowie mogą tworzyć uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły, inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

Czym się różni promocja zdrowia w szkole od szkoły promującej zdrowie?

 

Promocja zdrowia w szkole dotyczy działań na rzecz zdrowia wewnątrz szkoły.

Szkoła promująca zdrowie ma szerszy zakres. To co się dzieje na rzecz zdrowia wykracza poza jej mury. Jest to współdziałanie z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej.

 

W roku szkolnym 2006/2007 zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie chęć przystąpienia do projektu. Po okresie przygotowawczym, zapoznaniu się z aktualnymi zagadnieniami i założeniami projektu oraz po konsultacji z radą pedagogiczną i radą rodziców

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Malborku

jesienią 2007r. została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Szkolny koordynator – Beata Stopow – powołała do współpracy szkolny zespół promocji zdrowia w skład, którego weszły nauczycielki:

 

 1. Aleksandra Guzow
 2. Małgorzata Madej
 3. Grażyna Sawczuk
 4. Jolanta Olszewska
 5. Beata Kownacka
 6. Ewa Ciechowska
 7. Adela Semeniuk
 8. Halina Koperska
 9. Małgorzata Woźniak

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Beata Kownacka wybrała uczennice (za ich zgodą) tworzące, wspierający pracę nauczycieli, zespół ds. promocji zdrowia. Oto one:

 

 1. Agata Bełcik kl. 6c
 2. Paulina Zając kl. 6b
 3. Justyna Zemlik kl. 6b

 

Przed nami trzyletni okres realizacji Projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. O naszych działaniach będę informowała na stronie internetowej szkoły i w gablotach na szkolnych korytarzach.

                                                                                 

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia

                                                                                    Beata Stopow