Rola i zastosowanie muzyki w wychowaniu fizycznym - mgr Małgorzata Woźniak

Warunki życia codziennego , tempo pracy i nauki powodują także wśród dzieci i młodzieży powstanie napięcia , są przyczyną wielu stresów. stresów u uczniów w czasie zajęć szkolnych może nastąpić obniżenie sprawności psychofizycznej. Należy wykorzystać , więc takie formy oddziaływania na nich , które będą likwidować stany stresowe i nerwicowe . Przede wszystkim należy likwidować ich przyczyny , czyli dążyć do stonowania wszelkich niepotrzebnych napięć. Jest to możliwe na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie można wprowadzić formy relaksacyjne przy muzyce . Muzyka , której na co dzień słuchają dzieci i młodzież, wprost ,,bombarduje " uszy głośnymi dźwiękami doprowadza wyłącznie do reakcji pobudzenia, powoduje wyzwalanie się agresji i przemocy. Na lekcji wychowania fizycznego natomiast muzyka tworzy ład ,stając się potężną siłą w oddziaływaniu na uczniów. Dzięki swoim właściwością pobudzania i hamowania muzyka może porządkować czynności życiowe .

W czasie ćwiczeń relaksacyjnych następuje odprężenie i uspokojenie organizmu. Przyswojenie sobie umiejętności relaksowania pozwala na jasny , obiektywny wgląd w samego siebie . W dalszej konsekwencji budzi to aktywność i chęć zdobywania osiągnięć oraz daje poczucie satysfakcji z życia i twórczego działania. Do ćwiczeń relaksacyjnych należy przygotować taką muzykę , która pomoże pozbyć się stanów lękowych , obciążeń stresowych , z jakimi uczniowie przychodzą na lekcje wychowania fizycznego . fizycznego ćwiczeniach relaksacyjnych przy muzyce bardzo ważne jest odizolowanie się od bodźców zewnętrznych i ,, wyciszenie organizmu " Trafnie dobrana muzyka ma działanie uspokajające.

Muzyka i ruch łączą się w sposób naturalny, pierwotny. Rytm oddechu i uderzeń serca towarzyszy nam przez całe życie. Taniec i wiele różnych form gimnastycznych znajduje pełen wyraz przy akompaniamencie muzycznym. Muzyka wspomaga ruch, dynamizuje go ,steruje i harmonizuje. Óączy ćwiczenia w jedną całość , sprawiając , że ruch daje radość. Wiadomo , że muzyka potrafi pobudzić jak i uspokoić. Oczywiście zależy to od rodzaju muzyki i od indywidualnych odczuć , które są ściśle związane z psychiką. Odbiór różnego charakteru muzyki określony jest kryteriami obiektywnymi i subiektywnymi. Tempo , takt , rytm i melodia są ważne dla analizy muzycznej , jak i dla pierwszego wrażenia.

Muzyka nie tylko stymuluje , ale także często przejmuje funkcje kierowania wykonywanym ruchem. Przez trafnie dobrane tempo muzyki możemy regulować emocje ćwiczących - nadmierne pobudzenie niwelować wolniejszą i wyciszoną muzyką , stany pasywnych postaw pobudzić muzyką głośniejszą i bardziej dynamiczną. Dzięki temu realizowany jest element dyscyplinujący oraz element akceptacji nauczanych zasad czy norm . Muzykę należy też rozpatrywać w kategoriach zjawisk fizycznych i emocjonalnych wpływających na fizjologiczne i biochemiczne przemiany w odbiorcy. Odbiór melodiami decydujący wpływ na nastrój ćwiczącego , a tym samym nastawienie do tego co robi. Dzięki niej możemy regulować zaangażowanie uczniów

Muzyka w połączeniu ruchem tanecznym to jeszcze jeden sposób wykorzystania jej do zajęć wychowania fizycznego. Tańce to wprawdzie wspaniała forma zajęć przede wszystkim ruchowych ale oddziałują one na wszystkich uczniów przez swój rytm i melodię , pozwalają przyswoić muzykę nie tylko przez słuch , lecz i ruchami ciała . mają wpływ na podniesienie kultury życia codziennego, towarzyskiego i uczuciowego dzieci i młodzieży szkolnej. Taniec pozwala ludziom nieść radość , nadmiernie wrażliwym zapominać o swoich słabościach. Można zatem powiedzieć , że muzyka w powiązaniu z określonym ruchem (rytmiczno - tanecznym ) i wykorzystana na lekcjach wychowania fizycznego pełni funkcje : relaksacyjną , dyscyplinującą , poznawczą , uczy kultury zachowań, jest doskonałym środkiem pomocniczym przy ćwiczeniach gimnastycznych. Dobrze dobrana i zespolona z ruchem działa na ćwiczących ożywiająco. Częste wykorzystanie muzyki na lekcjach wychowania fizycznego powoduje większe nią zainteresowanie dzieci i młodzieży poza szkołą.

LITERATURA:
1. E. Gross,D Rothmair, ,,Nowy aerobik, siła i odporność '', Warszawa 1997
2. O. Kuźmińska , H. Popielowska, ,, Taniec , rytm , muzyka'', AWF, Poznań 1995
3. Z. Szot, ,,Gimnastyka'',Gdańsk 1992


Strona główna | Trochę historii | Pracownicy | Dokumenty szkoły | Baza lokalowa | Oferta | Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski | Nasze sukcesy | Informacje | Komunikaty | Podręczniki | Publikacje