REKRUTACJA 2019/2020
rekrutacja (31 kB)

Oddział przedszkolny Klasa I

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Na pewno każde dziecko będzie się tu czuło bezpiecznie i będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania.Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

Od dnia 12 marca 2019r. na stronie internetowej dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Malborka. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, szkoły oferta edukacyjna, opis placówki.

Elektroniczna rekrutacja za pomocą w/w strony internetowej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 12 marca 2019r. i trwać będzie do dnia 25 marca 2019r. i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu.

Więcej szczegółowych informacji tutaj.

Rekrutacja dzieci do klas I

[Idziemy do SP2]

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców) składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej w terminie do 11 marca 2019r.).

Od dnia 12 marca 2019r. na stronie internetowej dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork dostępny będzie informator zawierający ofertę szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Malborka. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe szkoły podstawowej, szkoły oferta edukacyjna, opis placówki.

Elektroniczna rekrutacja za pomocą w/w strony internetowej do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 12 marca 2019r. i trwać będzie do dnia 25 marca 2019r. i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia WNIOSKU o przyjęcie dziecka do I klasy w szkole podstawowej. Na pierwszej stronie WNIOSKU wpisujecie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony można wpisać maksymalnie dwie placówki „rezerwowe”, (drugiego i trzeciego wyboru) do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranej w pierwszej kolejności szkole podstawowej zabraknie miejsc. Jeśli wybierzecie tylko jedną placówkę, zmniejszycie swoje szanse na przyjęcie dziecka do I klasy w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka..

Zachęcamy do wyboru naszej szkoły, jako miejsca edukacji Państwa dziecka.

Więcej informacji tutaj

Dokumenty
Zgłoszenie do szkoły (.pdf)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (.pdf)
Wniosek o kontynuację edukacji w klasie pierwszej (.pdf)