Walczące o swoje prawa dzieciaki

Samorząd Uczniowski

Samorząd działa pod kierunkiem pani Katarzyny Steinborn-Mocek, Doroty Sosnowskiej oraz pana Sebastiana Olszewskiego.


Samorząd uczniowski ma swój regulamin i plan pracy.
Czynnie uczestniczy w organizowaniu życia kulturalnego naszej szkoły. Co roku organizuje:
- dyskoteki i zabawy karnawałowe,
- imprezy szkolne; Dzień Samorządności, który zawsze jest pod innym hasłem,
- zbiórki pieniędzy dla chorych dzieci,
- apele i akademie,
- obchody Dnia Kobiet i Dnia Chłopca, a przy tym wybór najsympatyczniejszej dziewczyny i chłopca klas IV - VI,
- pocztę walentynkową,


Regulamin Szczęśliwego Numeru

Skład Samorządu roku szkolnego 2018/2019

samorz2018 (142 kB)

Sekcja techniczna:
1. Marcin Wąsik
2. Paweł Rudnicki
3. Krystian Woźniak
4. Maksymilian Tkaczyk
5. Jakub Borzyszkowski
6. Mikołaj Cybulski
7. Filip Korycki
8. Grzegorz Pstrong
9. Jan Sasin


Sekcja dekoracyjna:
1. Maria Jalowska
2. Nikola Kuzikowska
3. Zuzanna Wąsik
4. Nadia Rakowska
5. Wiktoria Maliszewska
6. Natalia Garbacz
7. Olga Zielińska


Sekcja organizacyjna:
1. Karolina Stańczak
2. Julia Lubańska
3. Aleksy Czerniak
4. Maria Sadowska
5. Julia Kraske
6. Marcelina Sokolnicka