Powrót

Sztandar szkoły Prężnie gromadzono fundusze na nowy sztandar, w czym swój udział mają oprócz dyrekcji, Rady Rodziców, Rady Miasta Malborka zespoły klasowe, organizacje dziecięce i młodzieżowe.
Sztandar jest obecny przy ważnych uroczystościach: podczas pasowania na ucznia pierwszaki przyrzekają, że będą osiągać dobre wyniki w nauce i dbać o honor szkoły; absolwenci opuszczając mury "Dwójki" żegnają się ze sztandarem i składają przysięgę wierności hasłu za nim widniejącemu.Wskaż sztandar, by odwrócić go na drugą stronę.