„Ignacy Krasicki – dzieciom”

Dnia 16 marca 2016 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski pt. „Ignacy Krasicki – dzieciom”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach klasowych. W tegorocznym konkursie udział wzięło 19 uczniów. Uczestników oceniało jury w składzie Elżbieta Kazimierczyk, Katarzyna Steinborn. Pod uwagę komisja brała m. in. stopień opanowania tekstu, umiejętności interpretacyjne, poprawność językową oraz ogólne wrażenie artystyczne. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:
• I miejsce – Łucja Czapp- klasa II a
• II miejsce – Katarzyna Hyzicka- klasa I c
• III miejsce – Marta Sadowska- klasa I a
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy za udział. Organizatorem konkursu była Emilia Łęczkowska.

[Rozmiar: 40479 bajtów]

[Rozmiar: 98087 bajtów]

[Rozmiar: 50833 bajtów]