„Pies – nie zawsze przyjacielem człowieka”.

W dniach 12-14 stycznia 2016r. dla uczniów klas I-III naszj szkoły odbyły się zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej na temat ”Bezpieczna zabawa - pies nie zawsze przyjacielem człowieka”.
Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożenia jakie niesie ze sobą kontakt z psem, nauczenie bezpiecznego zachowania w przypadku niespodziewanego ataku zwierzęcia oraz kształtowanie bezpiecznych postaw dzieci w kontakcie z nim. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z przewodnikiem psów służbowych. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji zaprezentował najmłodszym wyszkolenie, posłuszeństwo i umiejętność swojego podopiecznego, a także udzielił cennych rad związanych z zachowaniem się podczas agresywnego zwierzęcia. Pod koniec zajęć dzieci zadawały pytania, na które funkcjonariusze udzielali rzetelnych odpowiedzi.
Te zajęcia pozostaną na długo w ich pamięci.

Tekst: Adela Semeniuk