MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY kl. III
Jesień 2015

W Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku dnia 26.10.2015 r. odbył się Międzyszkolny Turniej Przyrodniczy kl. III pod hasłem „Jesień 2015”. Organizatorkami turnieju były nauczycielki szkoły, p. Jolanta Sieger i p. Adela Semeniuk. W Turnieju wzięły udział następujące malborskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 9.
Celem turnieju było wykorzystanie zdobytej wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, praktyczne wykorzystanie podstawowych informacji z zakresu wiedzy przyrodniczej, rozszerzenie zdobytej wiedzy na tematy związane z ochroną przyrody oraz rozwijanie umiejętności recytatorskich i wokalnych. Każdą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali testy o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Wygłaszali wiersze, śpiewali piosenki oraz prezentowali dary jesieni. Rozwiązywali również krzyżówkę. Uczniowie walczyli, o jak najlepsze miejsca. Zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz drobnymi upominkami. Sponsorami nagród była Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Malborku oraz Centrum Papiernicze „Barometr”. Największą liczbę punktów uzyskali:
I miejsce- Kupińska Agata- Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce- Kulin Hanna- Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce- Rutkowska Amelia- Szkoła Podstawowa nr 9
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Tekst: Jolanta Sieger