Zawody gimnastyczne klas 6

Tradycja! Tradycyjnie po raz siedemnasty w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku odbyły się szkolne Zawody Gimnastyczne klas VI. Wpisują się one w plan działań w ramach Miesiąca Promocji Zdrowia w SP-2.
Zawody te są szczególne: przysparzają wiele emocji, a główna ich trudność polega na indywidualnym występie uczniów. Młodzież, przygotowując się na lekcjach do udziału w zawodach gimnastycznych, doskonaliła ciało, pokonywała swoje obawy, brak wiary w swoje możliwości. Uczyła się płynności i estetyki ruchu, wzmacniała mięśnie potrzebne do wykonania ćwiczeń.
Dziewczynki wystąpiły w układzie z piłką i wykonywały skok zawrotny przez skrzynię. Chłopcy zaprezentowali się w ćwiczeniach siłowych na drążku, ławeczce, przy drabinkach. Pokaz swój zakończyli skokiem rozkrocznym przez kozła.
Występy najlepszych zawodników nagrodzone zostały dyplomami, medalami, statuetkami.
Dodatkowym zadaniem, w którym brała udział cała klasa, był pokaz ćwiczeń akrobatycznych tzw. piramid.
Obserwatorami zmagań szóstoklasistów byli piątoklasiści, którzy za rok pokażą swoje gimnastyczne umiejętności, w innych już układach.

Tekst i zdjęcia: Beata Stopow