Lekcja biologii w Szkole Łacińskiej

W ubiegłym tygodniu młodzież naszej szkoły pod opieką pani Teresy Balerstet uczestniczyła w multimedialnej lekcji biologii w Szkole Łacińskiej. Lekcja poświęcona była budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego.
Uczniowie mieli możliwość pracować z modelem człowieka naturalnej wielkości. Poznali budowę, funkcję i położenie poszczególnych narządów jamy brzusznej. Obserwowali też budowę komórek budujących różne tkanki, a także pracę serca ludzkiego. Dokonywali pomiaru tętna i ciśnienia krwi.
Podczas lekcji wykorzystywali wiele urządzeń multimedialnych. Zajęcia były bardzo pouczające i nowatorskie.

Tekst: Teresa Balerstet

biologia (1) (23 kB)

biologia (2) (62 kB)

biologia (3) (38 kB)

biologia (6) (39 kB)

biologia (4) (71 kB)