SP2Malbork

Miesiąc Promocji Zdrowia


12 maja 2017 roku odbył się apel podsumowujący działania Miesiąca Promocji Zdrowia. W tym roku Miesiąc przebiegał pod hasłem „Ładne oczy masz, jak o nie dbasz?” W grupie wiekowej klas IV-VI zaplanowano:
1. Szkolne biegi przełajowe klas I –VI.
2. Rozgrywki sportowe klas IV o Puchar Dyrektora Szkoły.
3. Szkolne Zawody Gimnastyczne kl. VI.
4. Szkolna Olimpiada Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego kl. V – VI.
5. Lekcje wychowawcze pt: „Ładne oczy masz, jak o nie dbasz?”
6. Gazetki klasowe.
7. Lekcje techniki/przyrody pt: „Co należy jeść, żeby wspomagać wzrok?”
8. Lekcje informatyki pt:” Zdrowe zasady podczas pracy z komputerem, tabletem”.
9. Lekcje sztuki – konkurs plastyczny.
10. Spotkania z uczniami klas IV, V, VI z pielęgniarką szkolną.
11. Ankieta w klasach IV – VI – „Moje oczy, czy wiem jak o nie dbać?”
12. Konkursy sportowe (na wyznaczonych przerwach) pt: „Sokole oko”
13. Apel podsumowujący Miesiąc Promocji Zdrowia.

Wszelkie działania całoroczne prozdrowotne i sportowe zostały podsumowane na apelu grupy wiekowej. W realizację działań włączyli się wychowawcy klas i inni pedagodzy. Rada Rodziców ufundowała nagrody w szkolnych zmaganiach sportowych. Był to czas pełen wrażeń i sportowej zabawy.

Beata Stopow