Nasi stypendyści


22.02.2017 r. na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miasta burmistrz Marek Charzewski wręczył stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Takie stypendium otrzymali uczniowie, którzy w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego uzyskali średnią ocen minimum 5,30.
Wysokość stypendium wynosi 500 zł i będzie wypłacone jednorazowo do końca lutego br.
Nasi stypendyści to:
1. Małgorzata Pakuła, 6 klasa, średnia 5,55
2. Bartosz Bożek, klasa 6, średnia 5,36
3. Pola Pytko, klasa 6, średnia 5,45
4. Maria Jalowska, klasa 5, średnia 5,55
5. Miłosz Jalowski, klasa 5, średnia 5,45
6. Maksymilian Tkaczyk, klasa 5, średnia 5,45
7. Mikołaj Cybulski, klasa 4, średnia 5,36

Więcej informacji i zdjęć tutaj

1 (125 kB)

2 (110 kB)