SP2Malbork

Apel podsumowujący Miesiąc Bez Przemocy i Agresji w grupie wiekowej 0-3


Na początku grudnia 2018 roku w klasach 0-3 odbył się apel podsumowujący Miesiąc Bez Przemocy i Agresji. Apel rozpoczął się od wspólnego odśpiewania przez wszystkie klasy piosenki „Prawa dziecka” zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Prawa dziecka-plakat”, w którym każda klasa miała za zadanie przedstawić przez siebie wybrane prawa w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Konkurs wygrała klasa „0”, która oprócz dyplomu otrzymała piękną nagrodę rzeczową. Wystawę wszystkich prac można było podziwiać na korytarzu szkolnym. W ramach Miesiąca Bez Przemocy i Agresji każda klasa obejrzała w klasach bajkę profilaktyczną dla dzieci- „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”. 21 XI odbył się w naszej szkole „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na żółto i wspólnie stworzyli „Drzewko Życzliwości” -na kolorowych kartkach dzieci odrysowały swoją dłoń następnie każdy uczeń napisał na niej coś miłego, swoje dobre, pozytywne życzenia i myśli, które dedykował kolegom bądź rodzinie. W listopadzie w naszej szkole obchodziliśmy również „Dzień życzliwości”. Zorganizowaliśmy zbiórkę zabawek i przyborów szkolnych dla chorych dzieci przebywających na oddziale dziecięcym w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. W każdej klasie odbył się „Plebiscyt życzliwości” - wybór najżyczliwszego ucznia. Dyplomy i nagrody książkowe dla „Życzliwego ucznia” z każdej klasy otrzymali:
„0”-Mateusz Kraiński
1 a- Joanna Banaszak
1 b- Lena Łoś
1 c- Filip Rybicki
2 a- Emilia Tashin- Dziąbkowska
2 b- Rafał Grzankowski
3 a- Pola Dzierwa
Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Natomiast z okazji Dnia Pluszowego Misia wykonaliśmy „Misiowe mandale” i udekorowaliśmy nimi nasze szkolne korytarze. Podczas apelu podsumowującego dzieci mogły usłyszeć czytaną przez panią wicedyrektor Ewę Ciechowską oraz panią pedagog Małgorzatę Madej książkę „Masza i niedźwiedź”. „Przerywnikami podczas apelu były piosenki o misiach wykonane przez klasy pierwsze oraz „zerówkę”. Tego dnia wszyscy uczniowie z naszej grupy wiekowej przynieśli do szkoły swoje ulubione pluszaki. Cała grupa wiekowa w listopadzie uczestniczyła również w Teatrach profilaktycznych w ramach XVII Powiatowego Konkursu Amatorskich Zespołów Teatralnych pod hasłem „Do kraju tego… tęskno mi Panie”.

Tekst: Emilia Łęczkowska

bez_przemocy1 (36 kB)

bez_przemocy2 (70 kB)

bez_przemocy3 (40 kB)

bez_przemocy5 (70 kB)

bez_przemocy6 (31 kB)

bez_przemocy7 (80 kB)