SP2Malbork

Dzień otwarty w naszej szkole


Dnia 04 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole "DZIEŃ OTWARTY". Miał on na celu zaprezentowanie oferty naszej placówki.
Szkoła oferuje kolorowe, bogato wyposażone sale edukacyjne. Do dyspozycji dzieci są: świetlica szkolna, świetlica socjoterapeutyczna, stołówka, biblioteka z czytelnią multimedialną oraz nowoczesne sale komputerowe. Uczniowie korzystają także z sali gimnastycznej oraz zmodernizowanych obiektów sportowych wraz z nowoczesnym placem zabaw powstałym w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”. Nasi uczniowie chętnie realizują zadania i przedsięwzięcia wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych pozwalających rozwijać talenty i zainteresowania.
W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna. Prace nauczycieli wspierają: pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka szkolna. Nasza szkoła przygotowuje ucznia do komunikacji we współczesnym świecie, zapewnia bezpieczeństwo, podnosi sprawność języka ojczystego w mowie i piśmie, wyróżnia się w sporcie, dba o zdrowy styl życia, kultywuje tradycje regionalne i narodowe, wyróżnia się w działalności ekologicznej.
Hasłem naszej placówki jest: „Szkoła otwarta, bezpieczna, nowoczesna, o wysokim poziomie dydaktyczno – wychowawczym, sprawiedliwa, tolerancyjna, twórcza, będąca miejscem sukcesów ucznia”.

Tekst: Maria Waniewska

dzien_otw4 (63 kB)

dzien_otw2 (56 kB)

dzien_otw5 (54 kB)

dzien_otw9 (58 kB)

dzien_otw12 (40 kB)

dzien_otw13 (47 kB)

dzien_otw16 (46 kB)

dzien_otw17 (52 kB)

dzien_otw18 (55 kB)

dzien_otw21 (50 kB)

dzien_otw24 (47 kB)

dzien_otw15 (46 kB)