SP2Malbork

Za nami I semestr


Za nami podsumowanie I semestru. We wszystkich grupach wiekowych odbyły się apele, podczas których przypominaliśmy sobie najważniejsze wydarzenia i sukcesy uczniów. Mogliśmy również zobaczyć występy koła teatralnego Ignaśki, pt. Nasza zima zła pod kierunkiem pani Elżbiety Kazimierczyk oraz grupy tanecznej Margaretki pod kierunkiem pani Małgorzaty Woźniak a także występ uczennicy klasy 8 b Patrycji Nowak. Gościliśmy również przedstawicieli Policji, którzy przypomnieli jak bezpiecznie spędzać ferie.

Tekst: Sebastian Olszewski