SP2Malbork

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

Dziś, 2 września 2019, wystartowaliśmy w nowy rok szkolny. Wobec zapowiadanej niepogody spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Rozpoczynając uroczystość pani dyr. Krystyna Prokopowicz szybko ustaliła, że zapał uczniów do pracy jest dość umiarkowany, jednak równie szybko spowodowała, że przeniósł się na wyższy poziom.
Poza życzeniami najlepszych wyników w nauce przedstawiła nowego przewodniczącego Rady Rodziców - panią Małgorzatę Zemlik, która przy tej okazji zwróciła uwagę na obowiązek ubezpieczenia uczniów.
Nie ma już w szkole oddziałów gimnazjalnych. W tym roku mamy trzy klasy pierwsze.
Wszystkim, którzy uczestniczą w życiu szkolnym szczęścia i powodzenia!