Powrót

książki

Biblioteka

Głównym celem szkolnej biblioteki jest propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz dbałość o stan zasobów. Bibliotekę prowadzi Joanna Okońska, która oprócz kierunkowej działalności podejmuje zadania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły. Poza prowadzeniem zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej prowadzone są konkursy zmierzające do rozwijania czytelnictwa- szczególnie dla klas młodszych „Czytam opowiadam rysuję”, „Czytam sam” dla klas I, „Pięknie czytam”- dla klas II, „Czytam ze zrozumieniem” dla klas III.

Biblioteka podejmuje wiele starań o wzbogacenie zbiorów, miedzy innymi dochód z wszelkich akcji np.: „Mikołajkowej Loterii Fantowej” i innych, przeznaczany jest na zakup nowości wydawniczych dla dzieci. Ponadto ogłoszono akcję „Zostań sponsorem biblioteki szkolnej”, dzięki której pozyskano wiele wspaniałych książek a uczniów – darczyńców wciągnięto na „Złotą listę sponsora”, pozyskano również sponsorów indywidualnych.Oprócz prac nad wzbogaceniem zbiorów trwają pracę nad unowocześnieniem i zautomatyzowaniem zbiorów bibliotecznych. Biblioteka szkolna dysponuję programem MOL – optivum, do którego wprowadzane są na bieżąco wszystkie zakupy, jak również trwa retrospektywne wprowadzanie zbiorów.

Biblioteka posiada również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – wyposażone w 4 nowoczesne komputery z pełnym oprogramowaniem Microsoft Office oraz multimedialnymi encyklopediami, słownikami atlasami. Uczniowie tu mogą korzystać również z Internetu, a także, według potrzeb z drukarki.