Oferta dydaktyczno-wychowawcza na rok szkolny 2020/2021

Koła zainteresowań:

Klasy I - III:
Koło plastyczne
n-l: L. Ewertowska
Zajęcia programowania Z PHOTONEM
n-l: E. Łęczkowska
Koło poprawnej polszczyzny
n-l: K. Czarnota
Koło gimnastyczne
n-l: M. Woźniak
Koło recytatorskie
n-l: A. Semeniuk
Koło matematyczne "Mały Pitagoras"
n-l: M. Karch
SKS
n-l: M. Rowińska
Koło przyrodnicze
n-l: J. Sieger
 Szczegóły u wychowawców

Klasy IV - VIII:
Koło teatralne
n-l: E. Kazimierczyk
Koło wokalne "Fantazja"
n-l: I. Tulska
Koło plastyczne
n-l: I. Tulska
Koło polonistyczne
n-l: B. Pietkiewicz
Koło komputerowe
n-l: M. Długosz
Koło BRD
n-l: E. Ciechowska
Koło języka angielskiego
n-l: A. Linkner-Suska
Koło chemiczne
n-l: E. Smardzewska
Koło matematyczne
n-l: A. Krotowski
Koło matematyczne
n-l: B. Kownacka
Koło matematyczne
n-l: A. Honory
SKS
n-l: J. Bożek
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii
n-l: R.Konarzewska
 Szczegóły u nauczycieli przedmiotów

Zajęcia logopedyczne:
Terminy zajęć ustalane indywidualnie, n-l: M. Kloc
Klasy I-VIII

Zajęcia terapeutyczne:
Terminy zajęć ustalane indywidualnie, n-l: K. Steinborn-Mocek, M. Madej
Klasy I-VIII

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. I-III:
wg terminów podanych uczniom przez wychowawców klas
Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna

Świetlica w godz.7.00 - 17.00

Świetlica socjoterapeutyczna