SP2Malbork

Programy, regulaminy...

Statut szkoły (.pdf) (.docx)

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021 (.pdf)

Plan pracy szkoły na rok 2020/2021

Regulamin wypożyczania podręczników

Procedury bezpieczeństwa oddziału przedszkolnego oraz uczniów

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (docx), (.pdf)