REGULAMIN
XIV POWIATOWEGO KONKURSU
AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH


"Z Internetem za pan brat"
[Rozmiar: 19667 bajtów]
ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
oraz Komenda Powiatowa Policji w Malborku

HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU
„Z Internetem za pan brat ”

CELE
1. Zwiększenie zaangażowania uczniów, nauczycieli w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
2. Uwrażliwianie na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
3. Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw w kontaktach międzyludzkich.
4. Kreowanie pozytywnego sposobu patrzenia na świat.
5. Aktywne uczestnictwo w kulturze.
6. Rozwijanie zdolności twórczych.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowskie zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne (insce-nizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, lalkowe, teatry ruchu i pantomimy, kabarety itp.).
2. Dobór repertuaru i jego opracowanie winny posiadać walory wychowawcze.
3. Oprawa plastyczna widowiska nie może zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych oraz takich, które wymagają specjalnych warunków do ich montowania i wykorzystania.
4. Czas trwania występu artystycznego nie może przekroczyć 10 min.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych kategorii klas I-III oraz IV-VI.
2. Ze względów organizacyjnych prosimy o ścisłe przestrzeganie wymogów konkursu (dotyczy to głównie czasu trwania przedstawienia oraz liczebności grup).

TERMIN KONKURSU
1. Powiatowy konkurs odbędzie się 26 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku.
2. Koszt przejazdu zespołów pokrywają placówki delegujące.

KRYTERIA OCENY
1. Dobór repertuaru (dostosowane do możliwości wiekowych dzieci).
2. Interpretacja przesłania wynikającego z występu.
3. Kultura słowa wykonawców.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Uwzględnienie założeń programowych i organizacyjnych konkursu.

NAGRODY
1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów.
2. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategorii klas I-III oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii klas IV-VI
3. Wyróżnienia za najlepszą grę aktorską w każdej kategorii wiekowej.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
1. Na kartę zgłoszenia uczestnictwa czekamy do 23.10. 2015 r.
2. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, al. Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork
tel./fax. 055 272-37-10

Program (.pdf))