SP2Malbork

Ferie zimowe 2017


ferie (45 kB)

W tym roku szkolnym zajęcia w ferie będą odbywały się jedynie w pierwszym tygodniu, w dniach 16-20 stycznia. Organizowane są zajęcia warsztatowe jak również wycieczka do kina. Przyjmujemy maksymalnie 50 osób, należy wypełnić kartę i zostawić ją w sekretariacie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Regulaminy i dokładny harmonogram jest do wglądu na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem. W przypadku wyjazdu do kina koszty dojazdu ponosi uczestnik. Nasi uczniowie mogą zapisywać się na zajęcia w każdej szkole w rejonie miasta jak również w Szkole Łacińskiej.

Szczegóły poniżej

Tekst: koordynator Katarzyna Orszykowska

Plan ferii w ZS2
Program zbiorczy
Plakat miejski