SP2Malbork

Muzyczne i plastyczne sukcesy naszych uczniów


W grudniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kilku konkursach o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, odnosząc liczne sukcesy.
W piątek, 8 grudnia 2017 r. dziewczęta z zespołu wokalnego FANTAZJA reprezentowały szkołę w IV Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Muzycznym „Pod skrzydłami aniołów” i w części muzycznej zdobyły nagrody. Szczegóły w zakładce Nasze sukcesy
W kolejnym tygodniu-w sobotę 16 grudnia w XIII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Boże Narodzenie” w Sadlinkach po raz kolejny naszą szkołę reprezentowały z sukcesami dziewczęta z zespołu FANTAZJA: Marta Sadowska, Nadia Rakowska, Małgorzata Oller. Szczegóły w zakładce Nasze sukcesy
W naszej szkole nie brakuje uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chętnie przygotowują prace plastyczne i uczestniczą w konkursach. Talent, pasja, zaangażowanie owocuje sukcesami. I tak w miesiącu grudniu uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia w IV Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Muzycznym „Pod skrzydłami aniołów” w części plastycznej. Szczegóły w zakładce Nasze sukcesy
Natomiast w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magiczne okienko”- 2017 pod hasłem „Witam w mojej bajce”- wyróżnienie zdobył Mikołaj Cybulski klasa 5b.
Wszystkich uczniów do konkursów przygotowuje pani Iza Tulska - nauczyciel muzyki i plastyki.

Na podstawie tekstu Izabeli Tulskiej

Nadia Rakowska- Sadlinki I miejsce
Nadia Rakowska I miejsce

Małgorzata Oller- Sadlinki wyróżnienie
Małgosia Oller Wyróżnienie

Gdańsk

Otylia Bisewska  - wyróżnienie

Miłosz Jalowski - wyróżnienie