SP2Malbork

Listopad miesiącem bez przemocy i agresji


W tym roku w klasach IV – VII celami przewodnim były: bezpieczeństwo w internecie, kształtowanie umiejętności reagowania wobec przemocy, integracja społeczności szkolnej. Odpowiedzialni za wykonanie zadań byli nauczyciele- wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, psycholog szkolny, Samorząd Uczniowski, koło teatralne, koło dziennikarskie, gazetka szkolna, wolontariat „Mitra”. Nad całością czuwał pedagog szkolny. Do zadań należało między innymi:
1. Zielony dzień w szkole - wszyscy ubierają się na zielono - kolor oznaczający wyciszenie, relaks, kontakt z naturą, bezpieczeństwo, itp. – dzień apeli podsumowujących
2. Dzień Życzliwości - skrzynka przeprosin i miłych słów. – organizuje klasa 6A
3. Konkurs plastyczny Zielone światło dla bezpieczeństwa - tytuł, jak przy teatrach - klasy 4 – 6 (07-21.11)
4. Pokaz samoobrony w grupach wiekowych
5. Radzimy sobie z przemocą – lekcje wychowawcze, odpowiedzialni wychowawcy klas
5.Teatry profilaktyczne , krakowski zespół teatralny Kurtyna – odpowiedzialny pedagog – ( 1.12)
6.Teatry profilaktyczne „Zielone światło dla bezpieczeństwa” – ( 23.11)
7.Wybory Superkolega i Superkoleżanka – klasy 0 – 3
8.Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji w klasach 7 i gimnazjum - „Skutki prawne przemocy wobec drugiego człowieka” - odpowiedzialne: pedagog i psycholog.
9.Zrelaksuj się – piątek - zajęcia taneczne i sportowe na długich przerwach na łączniku– odpowiedzialni: nauczyciele w- f, pedagog, sprzęt- obsługa (10.11 – 01.12)
10.Dzień Pluszowego Misia 24.11.2015 – uczeń z pluszowym misiem nie może być tego dnia pytany. Odpowiedzialny: Samorząd Uczniowski, pedagog, psycholog.
11.Przeprowadzenie ankiety w wybranych klasach SP i Gimnazjum nt. bezpieczeństwa w szkole.
Miesiąc podsumowaliśmy apelami (5.XII).
Jak zawsze, mimo włożonego przez uczniów wysiłku, zabawa połączona z nauką była przednia. Do następnego roku szkolnego.

Tekst: Małgorzata Madej