SP2Malbork

REGULAMIN
XVI POWIATOWEGO KONKURSU
AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

pod hasłem
"Zielone światło dla bezpieczeństwa"ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
oraz Komenda Powiatowa Policji w Malborku

PROGRAM (.pdf)

CELE
1. Zwiększenie zaangażowania uczniów, nauczycieli w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
2. Uwrażliwianie uczniów na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach.
3. Kreowanie pozytywnego sposobu patrzenia na świat.
4. Aktywne uczestnictwo w kulturze.
5. Rozwijanie zdolności twórczych.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowskie zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne (inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, lalkowe, teatry ruchu i pantomimy, kabarety itp.). Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 osób.
2. Dobór repertuaru i jego opracowanie winny posiadać walory wychowawcze.
3. Oprawa plastyczna widowiska nie może zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych oraz takich, które wymagają specjalnych warunków do ich montowania i wykorzystania.
4. Czas trwania występu artystycznego nie może przekroczyć 10 min.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych w kategorii klas I-III oraz IV-VII.
2. Ze względów organizacyjnych prosimy o ścisłe dostosowanie się do wymogów konkursu - dotyczy to głównie przestrzegania czasu trwania przedstawienia (10 min.) oraz liczebności grup.

TERMIN KONKURSU
1. Powiatowy konkurs odbędzie się 23 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku.
2. Koszt przejazdu zespołów pokrywają placówki delegujące.

KRYTERIA OCENY
1. Dobór repertuaru (dostosowane do możliwości wiekowych dzieci).
2. Interpretacja przesłania wynikającego z występu.
3. Kultura słowa wykonawców.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Uwzględnienie założeń programowych i organizacyjnych konkursu (w szczególności przestrzeganie czasu trwania przedstawienia)


NAGRODY
1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów.
2. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategorii klas I-III oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii klas IV-VII
3. Wyróżnienia za najlepszą grę aktorską w każdej kategorii wiekowej.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
1. Na kartę zgłoszenia uczestnictwa czekamy do 20.10.2017 r.
2. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, al. Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork
tel./fax. 055 272-37-10

Karta zgłoszenia (.doc)
Regulamin (.pdf)
PROGRAM (.pdf)