SP2Malbork

REGULAMIN
XVII POWIATOWEGO KONKURSU
AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

pod hasłem:

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji


loga (23 kB)

PROGRAM (.pdf)


CELE
1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
2. Pogłębienie wiedzy o polskiej historii i polskiej drodze do wolności poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze
3. Kreowanie pozytywnego sposobu patrzenia na świat.
4. Rozwijanie zdolności twórczych uczniów.
5. Integracja społeczności szkolnej i lokalnej.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowskie zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne (inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, lalkowe, teatry ruchu i pantomimy, kabarety itp.). Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 osób.
2. Dobór repertuaru i jego opracowanie winny posiadać walory wychowawcze.
3. Oprawa plastyczna widowiska nie może zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych oraz takich, które wymagają specjalnych warunków do ich montowania i wykorzystania.
4. Czas trwania występu artystycznego nie może przekroczyć 10 min

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych w kategorii klas I-III oraz IV-VIII.
2. Ze względów organizacyjnych prosimy o ścisłe dostosowanie się do wymogów konkursu - dotyczy to głównie przestrzegania czasu trwania przedstawienia (10 min.) oraz liczebności grup.
3. Opiekunowie grup są zobowiązani pozyskać pisemną zgodę rodziców dotyczącą wykorzystania wizerunku uczniów (zgodnie z RODO).

TERMIN KONKURSU
1. Powiatowy konkurs odbędzie się 22 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku.
2. Koszt przejazdu zespołów pokrywają placówki delegujące.

KRYTERIA OCENY
1. Dobór repertuaru (dostosowane do możliwości wiekowych dzieci).
2. Interpretacja przesłania wynikającego z występu.
3. Kultura słowa wykonawców.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Uwzględnienie założeń programowych i organizacyjnych konkursu (w szczególności przestrzeganie czasu trwania przedstawienia).

NAGRODY
1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów.
2. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategorii klas I-III oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii klas IV-VIII.
3. Wyróżnienia za najlepszą grę aktorską w każdej kategorii wiekowej.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
1. Na kartę zgłoszenia uczestnictwa czekamy do 20.10.2017 r.
2. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, al. Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork

tel./fax. 055 272-37-10

Karta zgłoszenia (.doc)
Regulamin (.pdf)