SP2Malbork

Ubezpieczenie grupowe w szkole
2022/2023

Ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkiem szkoły, jest obowiązkiem rodzica. Rodzic sam może wybrać firmę i ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.
Decyzją Rady Rodziców z ubiegłego roku w obecnym roku szkolnym poprzez szkołę można ubezpieczyć dziecko w InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku.
Do wyboru jest kilka wariantów (Załącznik poniżej - Specyfikacja świadczeń).
Termin ubezpieczenia do końca września.

Specyfikacja świadczeń