Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klasy 1 z obwodu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku do klasy pierwszej

 

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, tzn. z pominięciem kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce w oddziale klasy pierwszej. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka do szkoły (z ewentualnymi załącznikami). Istnieje również możliwość zgłoszenia dziecka za pośrednictwem platformy elektronicznej.

 

Obwód szkoły

Obwód szkoły jest to administracyjnie wyznaczony obszar gminy, który przynależy do danej szkoły. W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku wchodzą następujące ulice:

Akademicka, gen. Władysława Andersa, Bydgoska, Fryderyka Chopina, Ciepła, Daleka, Jarosława Dąbrowskiego, Elbląska, Gen. Grota-Roweckiego, Grudziądzka, Kielecka,  Jana Kiepury, Koszykowa, Maksymiliana Krajewskiego, Kwidzyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, gen. Stanisława Maczka, Marszałkowska, Młodych, Nogatowa, Okopowa, Piaskowa, Pilotów, Pomorska, Rakowiec, Mikołaja Reja, Saperów, Karola Szymanowskiego, Toruńska, Warszawska, Wąska, Wilcza, Wiosenna, Wiślana, Aleja Wojska Polskiego, Wołyńska, Walerego Wróblewskiego, Wspólna, Zieleniecka

 

Dzieci podlegające obowiązkowi zapisu do szkoły

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2016 r.,

  2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

    • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

    • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  3. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodzice). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Prosimy również o wypełnienie karty z informacjami dodatkowymi. Dokumenty dostępne poniżej.

 

Terminy zapisu dzieci do szkoły

Zgłoszenie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06 marca 2023 r. do godziny 15:00.Data dodania: 2023-01-31 13:22:22
Data edycji: 2023-01-31 13:39:48
Ilość wyświetleń: 583
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook