Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Od stycznia 2023 płatność za wyżywienie przelewem

Od stycznia 2023 płatność za wyżywienie przelewem

Szanowni Państwo,   

informujemy, że od 01.01.2023 r. dokonywanie opłat za wyżywienie dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie  w formie bezgotówkowej- przelewem.

W celu usystematyzowania wpłat każdemu uczniowi przypisany będzie KOD, którym należy posługiwać się przy dokonywaniu przelewów. KOD jest tak skonstruowany, że oprócz cyfr, zaznaczony jest dany miesiąc. Prosimy nie zmieniać konstrukcji KODU i wpisywać wszystkie znaki. KOD nadany jest taki sam do ukończenia edukacji w szkole. Opłaty za obiady są płatne miesięcznie z góry do 10- go każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy:   

67 1020 1778 0000 2002 0150 1410

z dopiskiem „Imię i nazwisko dziecka, klasa, za obiady KOD np. SP2- 01-XXX" (np. Jan Kowalski, 1a, za obiady SP2-01-001) , gdzie SP2 oznacza szkołę, 01-oznacza miesiąc, za który wnosi się opłatę – a cyfry XXX – indywidualny KOD danego dziecka. Stosowanie się do wpisywania wyżej wymienionego tytułu płatności usprawni identyfikację należności.   
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na podany rachunek bankowy.     

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, opłata za wyżywienie przechodzi automatycznie do rozliczenia na przyszły miesiąc. Opłaty podlegają odliczeniu pod warunkiem poinformowania intendenta szkoły poprzez e-dziennik o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w tym samym dniu do godz. 8.15. W przypadku, gdy rodzic nie zgłosi nieobecności, opłaty przepadają. 

Informujemy, że opłaty są wnoszone bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej Nr 2. 

Informacja dotycząca wysokości opłaty za dany miesiąc będzie wysyłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

KOSZT jednego obiadu to 6,00 zł.


   SP2-dany miesiąc- KOD DZIECKA ( SP2-01-000) proszę o wpisywanie kodu w tytule przelewu.

           
Pozdrawiam,
Starszy intendent

Kamila Omańska

Data dodania: 2023-01-03 13:19:05
Data edycji: 2023-01-03 14:34:54
Ilość wyświetleń: 903
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej