Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo

 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej

 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich

 • troskliwego i życzliwego traktowania

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza dobra innych

 • rozwijania zainteresowań

 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, itp.., zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami

 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

Uczeń ma obowiązek:

 • uczyć się systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

 • godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią

 • dbać o piękno mowy ojczystej

 • dbać o czysty i schludny wygląd

 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom

 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów oraz koleżanek

 • pomagać słabszym i przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności

 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi

 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka

 • tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości i zrozumienia

 • troszczyć się o mienie szkoły i dbać o jej estetyczny wygląd

 • nie wnosić na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych   

Data dodania: 2022-10-27 12:28:39
Data edycji: 2023-02-08 08:51:54
Ilość wyświetleń: 196
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej