Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdują się najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi:

 

Czy Organizator gromadzi zgody na publikację wizerunku Uczestników?

Nie. Zgodnie z regulaminem, zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Opiekun Zespołu posiada zgody na publikacje wizerunku członków Zespołu (§ 9, p. 1, pp. 1). Organizator Konkursu nie gromadzi tych danych.

 

Czy oprócz uczniów wchodzących w skład Zespołu w filmie mogą uczestniczyć statyści? Czy mogą to być osoby dorosłe lub dzieci z klas I-III?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu §2 p.3 w produkcji filmu mogą uczestniczyć tylko uczniowie z klas IV-VIII, chodzący do tej samej szkoły w ilości maksymalnie 10 osób, wykonujący różne czynności przy produkcji filmu (np. aktorzy aktorzy, autorzy scenariusza, reżyserzy, technicy oświetlenia i dźwięku, montażyści i inni). W §2 p.4 jest informacja o konieczności udziału jednego lub dwóch opiekunów spośród kadry nauczycielskiej szkoły podstawowej, do której uczęszczają członkowie Zespołu. Ten opiekun może wykonywać różne czynności przy filmie, może być też aktorem/statystą. Regulamin nie umożliwia angażowania do filmu innych osób, spoza Zespołu.

Słownik Języka Polskiego podaje, że statysta to "osoba występująca w filmie lub sztuce teatralnej w podrzędnej roli w scenach zbiorowych". Statysta jest więc aktorem (bo gra rolę w filmie), a na potrzeby ustalenia jego konkretnej funkcji (podrzędna rola), nazywa się go statystą (w przeciwieństwie do ról pierwszoplanowych i drugoplanowych). Nawet, jeśli nie uznalibyśmy statystę za pełnoprawnego aktora, to mieści się on w kategorii "inni" z Regulaminu.
Statysta więc, jeśli świadomie i na zlecenie uczestniczy w tworzeniu filmu, wchodzi w limit członków Zespołu. Nie byłaby statystą osoba, która przypadkowo znalazła się w tle filmu (przypadkowy przechodzień, kierowca samochodu, ktoś, kto nieświadomie jest w tle kadru).

 

 

Kto ze Szkoły może głosować w głosowaniu międzyszkolnym (drugi etap konkursu)?

Ustalenie głosów w głosowaniu międzyszkolnym jest dowolne, na zasadach ustalonych przez Uczestnika. Nie ma tu żadnych ograniczeń oprócz tego, że ostatecznie każda Szkoła wysyła tylko jedno sprawozdanie z głosowania. Z dydaktycznego punktu widzenia ciekawym rozwiązaniem jest głosowanie wszystkich osób zainteresowanych konkursem (czyli np. uczniowie ze wszystkich Zespołów szkolnych i Opiekunowie albo cała społeczność szkolna), a następnie na podstawie tych głosów wyłonienie wspólnego rankingu i umieszczenie go w sprawozdaniu. To zwiększy zaangażowanie uczniów, da im poczucie odpowiedzialności/sprawczości, a także może być sposobem na docenienie ich pracy i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Nie ma jednak przeciwwskazań do tego, aby głosował sam Opiekun.

 

Skąd wziąć logo Konkursu do wklejenia do filmu?

Logo do pobrania dostępne jest na naszej stronie internetowej po linkiem "Identyfikacja wizualna" (kliknij).

Data dodania: 2024-03-22 12:29:02
Data edycji: 2024-03-28 15:33:37
Ilość wyświetleń: 159
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej